Илья, 39

VLAD, 70

Chaja, 31

Amuriy, 55

Yulya, 24

Olga, 36

Karina, 40

Sergey, 46